NYHET

Socialdemokraterna kräver besked om nytt kulturhus i Södra Sandby

I snart ett år har utredningen om ett nytt kulturhus i Södra Sandby pågått och ett nytt kulturhus brådskar. I en interpellation kräver Socialdemokraterna nu svar från det borgerliga minoritetsstyret om de ekonomiska förutsättningarna och när ett nytt kulturhus kan vara på plats.

Den 7 april 2021 gav kommunstyrelsen kommunkontoret i uppdrag att verka för ett nytt kulturhus i Södra Sandby. Behovet har aktualiserats då det nuvarande kulturhus som Kulturföreningen Trycket har i Byahuset behöver ersättas då byggnaden på sikt ska ersättas med bostäder. Socialdemokraterna är kritiska till att inget har återrapporterats kring uppdraget. Bland annat efterfrågar de en exakt tidplan för detta har presenterats trots att föreningsverksamheten är i akut behov av ersättningslokaler.

I en interpellation till det ansvariga kommunalrådet Jan Annerstedt (FNL) kräver kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande Sebastian Jaktling (S) att en tidplan för ett nytt kulturhus presenterats samt vilka de ekonomiska förutsättningarna.

— För ett levande kulturliv i Södra Sandby är det viktigt att kommunen inte drar detta i långbänk utan att vi kommer vidare. Därför behövs både en tidplan och de ekonomiska förutsättningarna presenteras. Även den slutgiltiga placeringen och lösningar för de andra föreningarna som idag finns i byahuset behöver komma upp till diskussion, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.