NYHET

Nu krävs konkreta åtgärder så att fler lundaelever får gå i kommunens gymnasieskolor

I fredags har organisationen ”Skånes kommuner” sagt ja till att se om det finns förutsättningar för att ta fram ett förslag om att vissa gymnasieprogram ska kunna undantas Fritt sök. Socialdemokraterna i Lund välkomnar utredningen, men menar att det tagit alldeles för lång tid och inte är tillräckligt konkret.

Skånes kommuners styrelse har sagt ja till att studera om det finns förutsättningar för att ta fram ett förslag om att vissa program ska kunna undantas från Fritt sök. Gymnasiesamarbetet Fritt sök är ett samverkansavtal mellan kommuner i hela Skåne och västra Blekinge som ger elever rätt att söka till gymnasiet inom hela området.

Socialdemokraterna välkomnar att Skånes kommuner öppnar upp för denna studie. Man har fram till nu inte ens varit beredda att diskutera frågan. Men att presentera denna utredning som att det blir en förändring är falsk marknadsföring. Många skoljurister anser att det helt saknas legala förutsättningar för en förändring av dagens system. Det räcker att en av kommunerna i Skåne eller Blekinge säger nej till en ändring med hänvisning till någon av dessa jurister för att avtalet kvarstår oförändrat. I det läget har Lunds företrädare i arbetsgruppen Rasmus Törnblom (M) inget att förhandla med. Med en uppsägning i ryggen hade det blivit en helt annan press och därmed mycket större möjlighet att få ett nytt avtal. Det är mycket hög risk att vi i höst står inför samma situation som förra hösten.

Socialdemokraterna är också ytterst kritiska till uttalandena från Lunds borgerliga styre genom utbildningsnämndens ordförande Rasmus Törnblom (M) då denne anser att ”det är tveksamt” om Lund bör undanta vissa program från Fritt Sök om möjlighet ges.

— Mängder av elever har trängts ut och tvingats ta sig igenom den stress och segregering Fritt sök har inneburit så det borde skett för länge sedan. Därför är det under all kritik att ledande företrädare för det borgerliga styret anser att ”det är tveksamt” om Lund bör undanta vissa program från Fritt Sök om möjligheten kommer att finnas. Nu krävs i stället skyndsamt konkreta förändringar i god tid innan valet, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraterna och FörNyaLund har i många år drivit frågan att omförhandla Fritt Sök så att fler elever från Lunds kommun, men även en del närliggande kommuner, ska få plats i Lunds gymnasieskolor. Avtalet Fritt sök har lett till ett mycket stort söktryck till Lunds kommuns gymnasieskolor och därmed trängt undan elever från kommunen så till den grad att endast ca en tredjedel av eleverna i kommunens egna skolor kommer från Lund. Tillsammans med FörNyaLund har Socialdemokraterna föreslagit att elever från Lund och närliggande kommuner ska få förtur på Lunds kommunala gymnasieskolor. Detta röstades ned av Moderaterna och övriga borgerliga partier kommunstyrelsen.

— Mycket skrik för lite ull som käringen sa när hon klippte grisen. Törnblom har lyckats få övriga kommuner till förhandlingsbordet. Vackert så. Men mer kommer det inte att bli. Till sommaren eller senast i höst efter valet kan vi mycket sannolikt konstatera att inget har hänt. säger Stig Svensson (S), gruppledare i utbildningsnämnden.