NYHET

Socialdemokraterna kräver att medborgare kompenseras för bristerna i välfärden under pandemin

Välfärdsservicen har brustit i sviterna av pandemin. Socialdemokraterna föreslår ännu en gång att vårdnadshavare och brukare kompenseras för den begränsade välfärden i två skrivelser till barn- och skolnämnden samt vård- och omsorgsnämnden

Med motivering utifrån det rådande läget har välfärdsservicen varit begränsad de senaste åren jämfört med normala fall. Socialdemokraterna menar att medborgare bör kompenseras när kommunens utbud och tjänster begränsas. Detta för att se till att kommunens verksamheter ska finnas till för att tjäna ett uttalat syfte och skapa en bra tillvaro för medborgare, företag och arbetstagare.

Socialdemokraterna pekar ut två verksamheter som lidit särskilt mycket under pandemin: förskoleverksamheten och hemtjänsten. För förskolans del hänvisar partiet till att många vårdnadshavare under den senaste tiden uppmanats att hålla barnen hemma till följd av personalbrist. Samtidigt har vårdnadshavare meddelats att de inte får någon nedsatt avgift för förskoleplatsen trots att Lunds kommun inte vill att de ska utnyttja den tjänst de också betalar för.

— Det är otroligt viktigt att se till att välfärden blir stark igen så att till exempel förskoleverksamheten kan stå på egna ben. Förskolan har haft det tufft med personalfrånvaro och de har gjort ett fantastiskt arbete för att upprätthålla verksamheten så långt det har varit möjligt. Pandemins effekter har dock gjort att förskolans verksamhet har varit begränsad och vi ser det som självklart att vårdnadshavare ska kompenseras när de inte har kunnat få barnomsorg på grund av pandemin. Och eftersom Lunds kommun även i år planerarett stort ekonomiskt överskott och resurser läggs på hög av det borgerliga styret så tycker vi att det är dags att de används där de gör nytta, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

Som ovan nämnt riktar Socialdemokraterna fokus även till vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Många brukare har den senaste tiden mist omvårdsinsatser till följd av att det varit ont om personal på grund av pandemin. Socialdemokraterna har respekt för det svåra läge som kommunens personal befinner sig i och delar uppfattningen att arbetet i denna krissituation ska genomföras enligt en prioriteringslista. De menar däremot att det är mer än rätt att de brukare som har fått begränsad hjälp ska kompenseras för detta.

— Det är tydligt att kommunens förmåga till bemötande och service under kristider har brustit. Trots att resurser finns, har det borgerliga styret valt att spara i ladorna istället för att till exempel se till att det finns tillräckligt många kollegor på arbetsplatsen. För att kortsiktigt åtgärda bristerna som uppstått till följd av pandemin vill vi att de brukare som fått färre insatser under pandemin ska kompenseras för detta, säger Pär-Ola Nilsson (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.