NYHET

Socialdemokraterna kräver att välfärdssatsningar inkluderas i ”coronapaketet”

Socialdemokraterna välkomnar det lokala ”coronapaket” som kommunkontoret föreslår för att lindra konsekvenserna av pandemin för det lokala näringslivet. Däremot kräver de att åtgärdspaketet även inkluderar omfattande satsningar på välfärden.

Under onsdagen ska kommunstyrelsen fatta beslut om nya lokala åtgärder för att lindra konsekvenserna av pandemin under 2022. Ett förslag som tagits fram efter initiativ av bland annat Socialdemokraterna, men även andra partier. Bland annat föreslås att avgifterna för uteserveringar och torghandel utgår, att betalningstiden på fakturor för näringsidkare förlängs samt att korttidsparkeringar i stadskärnan ska vara avgiftsfria under resterande del av året.

Socialdemokraterna välkomnar de lokala åtgärderna och ser positivt på att kommunen bidrar till att lindra konsekvenserna av pandemin för lokala näringsidkare. Däremot riktar de skarp kritik på att detta ”coronapaket” inte inkluderar satsningar på välfärden och den kommunala servicen, trots att kommunstyrelsen i januari gav det uppdraget.

Socialdemokraterna menar att bland annat även skola, socialtjänst och äldreomsorg bör ersättas för de extra kostnader som tillkommit under pandemin. Detta för att garantera en likvärdig och kvalitativ kommunal välfärd och service. Det är heller inte rimligt att kommunen inte sänker förskoleavgiften när föräldrar uppmanas att hålla barnen hemma från förskolan.

— Det är bra att vi återigen ser till att det lokala näringslivet får hjälp till följd av konsekvenserna under pandemin. Det är däremot under all kritik att det borgerliga styret under Philip Sandbergs ledning inte satsar en enda extra krona på att se till att den kommunala välfärden kan upprätthålla sitt uppdrag. Den stora sjukfrånvaron i de kommunala verksamheterna har stora konsekvenser på den service lundaborna har blivit utlovade. Därför är det viktigt att verksamheterna får de resurser de behöver, säger Anders Almgren Länk till annan webbplats. (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.