NYHET

Socialdemokraterna vill att medborgare och brukare kompenseras när servicen begränsas till följd av pandemin

Kommunens välfärd och dess tjänster begränsas under rådande pandemi. Därför vill Socialdemokraterna att drabbade invånare kompenseras, vilket de föreslår i en skrivelse idag.

Den rådande pandemin har lett till att den kommunala servicen i många fall har begränsats eller i vissa fall helt och hållet stängts ner. Till exempel har många vårdnadshavare med barn i förskolan den senaste tiden uppmanats att hålla barnen hemma då det är ont om personal. Samtidigt får de inte någon nedsatt avgift för förskoleplatsen. Socialdemokraterna anser att detta är ett tydligt exempel där kommunens förmåga till bemötande och service brister.

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna att kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar samtliga nämnder och styrelser att se till att om deras service och tjänster gentemot invånare, andra brukare, föreningar och företagare begränsas med anledning av pandemiläget så ska kompensation till den drabbade utgå så att hela avgiften inte ska betalas. Partiet hänvisar till att Lunds kommun har fått ekonomiskt stöd från regeringen under pandemin som ännu inte har använts till det som var avsikten.

— Läget vi befinner oss i är minst sagt frustrerande. Till följd av pandemin kan många välfärdstjänster och annan service inte fullt ut fortsätta som vanligt. Samtidigt som vårdnadshavare till exempel uppmanas att hålla sina barn hemma från förskolan behöver de fortsätta betala förskoleavgiften. Det är inte rimligt. Med tanke på Lunds kommuns stora överskott på över 500 miljoner kronor förra året, bland annat på grund av ett avsevärt pandemistöd från regeringen, finns det ingen anledning att inte kompensera medborgare och brukare för den begränsade servicen, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.