NYHET

Socialdemokraterna vill att fler familjecentraler inrättas för att garantera en jämlik kommunal service

Nyligen öppnades Lunds kommuns första familjecentral vid Fäladstorget. Socialdemokraterna vill redan nu att det planeras för inrättandet av fler centraler. Det föreslår de idag i en motion till kommunfullmäktige.

Nyligen öppnades Lunds kommuns första familjecentral vid Fäladstorget. Denna ska agera som mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn upp till 6 år. Där finns flertalet verksamheter samlade, såsom barnavårdscentral, öppen förskola, socialrådgivning och barnmorskemottagning.

Socialdemokraterna vill nu att det börjar planeras för inrättandet av fler familjecentraler för att säkerställa att den kommunala servicen finns tillgänglig i hela kommunen. Bland annat föreslår partiet att en central ska öppnas i de östra kommundelarna.

— Familjecentralen vid Fäladstroget är redan nu mycket populär. Genom det tvärprofessionella familjestödet får föräldrar råd och hjälp. För att garantera en jämlik kommunal service måste vi redan nu planera för inrättandet av fler familjecentraler. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att välfärden ska vara tillgänglig i hela kommunen, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.