NYHET

Vi investerar i Luleås demokrati

Luleåborna kan sedan 2003 lämna förslag om hur de vill utveckla sin kommun

Hanteringen av förslagen har ofta varit långdragna och många förslag har behövt avslås eftersom det inte funnits resurser till dessa. Nu finns det ett förslag på ett nytt sätt att hantera e-förslag.

– Vi hoppas på det sättet att påskynda processen för att hantera medborgarnas förslag. Luleåborna ska känna att de kan påverka sitt närområde, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom förslaget att avsätta två miljoner kronor årligen under perioden 2024–2025 för att realisera vissa förslag. I oktober 2023 ska även ett nytt arbetssätt införas som innebär att en arbetsgrupp, med representanter från de förvaltningar som berörs, direkt får uppdraget att utreda hur förslaget kan realiseras. Tidigare gick medborgarförslaget först till fullmäktige för vidare beredning.

luleåsdemokrati