Luleå kommun vill satsa på utegym

Intresset för utegym är stadigt växande och allt fler söker sig ut för att träna!

Luleå kommun vill nu med nya riktlinjer för utegym ta vara på invånarnas önskemål och strategiskt arbeta för utegym utifrån ett helhetsperspektiv. I dagsläget är det två förvaltningar som bygger och ansvarar för kommunala utegym, vilket beror på vem som har ansvar för marken de uppförs på.

"Att satsa två miljoner kronor de nästkommande tre åren, som motsvarar ca. 2 nya utegym per år mellan 2023 - 2025, känns otroligt bra och kommer göra mycket för de olika områden där gymmen placeras." säger Peder Lundkvist, Gruppledare för stadsbyggnadsnämnden (S).

Vi vill öka möjligheterna till att kunna vara fysiskt aktiv i vardagen och utegym ses som ett sätt att stärka detta. Det betyder att utegymmen behöver placeras och utformas så att de lockar så många som möjligt. Grundtanken med utegym är att de i största möjligaste mån kan nås, förstås och användas av alla människor oavsett ålder, kön, bakgrund eller funktionsförmåga.

Här hittar du dagens utegym

https://kartor.lulea.se/kommunkarta/?center=168958,7276643&scale=64000&layers=utegym Länk till annan webbplats.

utegymluleå