NYHET

Gymnasieresultat ökar i Luleå Kommun

Fler tar examen efter tre års studier, från 81,5% till 84%

"Det här visar hur väl alla personal inom skolan klarat av att ställa om och undervisa eleverna på bästa sätt trots pandemin. Fokuset har hela tiden varit att hjälpa eleverna att klara skolan och stötta dem trots vikariebrist att och undervisningen stundtals genomförts digitalt." säger Emma Engelmark (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Imponerande tycker vi!

gymnasieresultatökar