Arbetarekommunens styrelse

Styrelsens uppgift är att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration samt att stödja de socialdemokratiska föreningarnas och klubbarnas verksamhet.

Ordförande

Kent Ögren
E-postadress: kent.i.ogren@gmail.com
Telefonnummer: 070 528 71 92

Vice ordförande

Maritha Meethz
E-postadress: maritha.meethz@gmail.com
Telefonnummer: 070 600 40 61

Kassör

Kristina Lindqvist
E-postadress: kristina.lindqvist@outlook.com
Telefonnummer: 070 210 42 44

Medlemsansvarig

Anna-lena Andersson
E-postadress: annalena.andersson59@yahoo.com
Telefonnummer: 070 368 79 95

Studieansvarig

Jesper Persson
E-postadress: jesperbjornpersson@gmail.com
Telefonnummer: 076 831 85 55

Facklig ledare

Ann-Margreth Brandell
E-postadress: annmargrethbrandell@gmail.com
Telefonnummer: 070 322 81 02

Ledamot

Tim Larsson
E-postadress: timothy_larsson@hotmail.com
Telefonnummer: 070 512 79 14

Ledamot

Daniel Smirat
E-postadress: daniel.smirat@gmail.com
Telefonnummer: 076 109 17 58

Ledamot

Lina Kröger
E-postadress: linakroger@gmail.com
Telefonnummer: 072 204 51 25

Ledamot

Fredrik Bruhn
E-postadress: johan.fredrik.bruhn@gmail.com
Telefonnummer: 076 147 79 81

Ersättare

JP Kostet
E-postadress: jpkostet@yahoo.com
Telefonnummer: 070 586 93 73

Ersättare

Peter Thornberg
E-postadress: peter_thornberg@hotmail.com
Telefonnummer: 073 051 84 61

Ersättare

Helene Geelnard
E-postadress: rymdis@hotmail.com
Telefonnummer: 070 563 83 64

Ersättare

Mikael Karlberg
E-postadress: karlberg5@telia.com
Telefonnummer: 070 538 36 79

Ersättare

Bodil Wennerbrandt Sevastik
E-postadress: bodil.sevastik@gmail.com
Telefonnummer: 070 598 91 69

-

Ersättare

Inger Wikman
E-postadress: inger53_09@hotmail.com
Telefonnummer: 072 561 58 10

Kommunstyrelsens ordförande

Carina Sammeli
E-postadress: carina.sammeli@lulea.se

Ordförande SSU Luleå

Felicia Lindberg
E-postadress: felicialindberg9823@gmail.com
Telefonnummer: 070 226 71 48