Flaskhalsen i norr - om bostadsbristen och jakten på det gröna guldet

Måndagen den 15 januari arrangerar Tankesmedjan Tiden och Socialdemokraterna i Luleå ett seminarium om bostadsbristen i Norrland.

Om Sverige drar full nytta av våra mineralfyndigheter innebär det en mängd av nya arbetstillfällen och minskade koldioxidutsläpp. Men arbetstillfällena kan inte fyllas om de som jobbar inom dessa sektorer inte har någonstans att bo. Detta menar Tankesmedjan Tiden i en ny rapport, skriven av Samuel Pettersson. Bostadsbristen i Norrland måste lösas om Sverige ska kunna bli en världsledande nation i den gröna industriomställningen.

 

Tillsammans med tidigare näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson (S) och Luleås kommunalråd Carina Sammeli (S) för vi en diskussion om hur vi löser problemet och hur vi skapar hållbara samhällen runt den gröna nyindustrialiseringen.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Skeppsbrogatan 14, Luleå, lokal Lillan