Decemberfest med Stadsviken/Malmudden

Alla medlemmar i Stadsviken/Malmudden S-förening är välkomna på fest!

Föreningen bjuder på en massa godsaker i både fast och (alkoholfri) flytande form.

Helena Stenberg från Rättighetscentrum Norrbotten gästar oss för att prata om integration och inkludering utifrån diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Lillan (Skeppsbrogatan 14)