Politiskt café

Stadsviken/Malmudden S-förening bjuder in alla medlemmar till ett politiskt café på partiexpeditionen

Syftet är att erbjuda och skapa tillfällen för oss alla som vill prata om politik på nationell nivå. Ge alla en möjlighet att utveckla sina kunskaper och insikter på ett informellt sätt om de områden som var och en är intresserad av.

Temat den 12 september är ett bokcafé. Boken heter "Människan först" av Lena Sommestad. Vi ska prata om vilken berättelse som socialdemokraterna borde berätta, som motvikt till den nyliberala berättelsen om privatiseringarnas undergörande effekter

Gäst: Lena Sommestad. Tidigare miljöminister, Ordf i S-kvinnoförbund, Landshövding och Professor i Ekonomisk historia.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Partiexpeditionen (Kapellgränd 7, Örnäset Centrum)