Kriminalpolitiskt samtal med Stadsviken/Malmudden

Vi vill bjuda in er till en träff där vi kommer att ha ett samtal om kriminalpolitik.

 

Syftet är att erbjuda och skapa tillfällen för oss alla som vill prata om kriminalpolitik på nationell nivå, att ge alla en möjlighet att utveckla sina kunskaper och insikter inom aktuella ämnesområde.

Datum: Tisdagen den 23/5 kl 18.30 – 20.30

Plats: Örnäset, partilokalen

Politiskt tema: Kriminalpolitik

Gäst: Magnus Söderlind - Advokat på advokatfirman Lundberg & Åkerlund

Vi kommer att föra samtal om kriminalpolitik på nationell nivå där alla får tillfälle att uttrycka sina idéer, åsikter och tankar kring främst Tidöavtalet och den kriminalpolitiska utvecklingen. Sverige står inför stora utmaningar inom det kriminalpolitiska området och nuvarande regering verkar för en reformation av den svenska straffrätten.

Vi kommer att föra diskussionen i ett socialdemokratiskt sammanhang och reflektera kring ett socialdemokratiskt förhållningssätt till den kriminalpolitiska utvecklingen. Vi kommer inte att föra anteckningar eller protokoll utan det är enbart till för att i samtal få tillfälle att fördjupa våra politiska intressen. Sen hoppas vi att det leder till mer engagemang och fler motioner från fler personer som bidrar till att utveckla det Socialdemokratiska partiets politik.

För att kunna bedöma antalet personer och fikamängder är det önskvärt att ni anmäler er med ett mail till emma.engelmark@gmail.com

Välkomna!

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Partiexpeditionen, Kapellgränd 7 Örnäset Centrum