Geografiska S-föreningar

Det här är S-föreningar som är kopplade till ett bostadsområde.

Vanligtvis placeras man i en geografisk S-förening beroende på vilket bostadsområde man bor i.

Kent Ögren ordförande

Stadsviken/Malmudden S-förening

Ordförande: Kent Ögren

E-postadress: hej_hej@hej.com

Telefonnummer: 070 123 45 67

Maritha Meethz ordförande

Förening 2

Ordförande: Hej Hej

E-postadress: hej_hej@hej.com

Telefonnummer: 070 123 45 67