Event - test

Ingress - denna text hämtas som metabeskrivningDeltar du på plats eller digitalt?
Deltar du på plats eller digitalt?