Skapa formulär

Kom igång

Surfa in till ditt partidistrikts del på distriktswebben

Längst ner till höger ser du en penna (om du har redaktörsbehörighet)

Tryck på pennan – och du kan nu redigera /skapa nya sidor

Skapa en webbsida för formulär

I den svarta listen till vänster finns knappen ”Skapa ny”

Döp sidan till något – tex ”Enkät oktober”

Förvald mall är ”Sida” annars väljer du ”Sida” och tryck OK

Nu har du en sida som du kan lägga in din Enkät på

Lägg till modul för formulär

Skapa ett nytt formulär

I toppmenyn finns en kub-ikon som symboliserar "Moduler", klicka på den och scrolla ner till Interaktivt och välj den typ av formulär du önskar, det finns tre att välja på, Epost-formulär, Enkät, Frågeformulär. Välj en av dem.

Nu är det dags att börja skapa frågor… se nedan

Kopiera ett befintligt formulär på en sida

Du kan också kopiera en sida med redan befintligt formulär

Då markerar du någon av de befintliga sidorna i trädet.

Markera sidan när du står på sidan, högerklicka och välj kopiera.

Ställ dig i trädet där du vill att sidan ska finnas, högerklicka och klistra in sidan.

Nu har du en kopia av en sida, med ett färdigt formulär som du kan redigera efter dina behov.

Döp om sidan genom att stå på sidan, högerklicka och välj byt namn, och välj ett annat namn på sidan.

För att redigera frågorna ställer du dig på formuläret och högerklickar och kommer då in i formulärets redigeringsläge.

Bygg formulär

Det finns tre moduler att välja mellan för dig som ska bygga formulär i Sitevision; frågeformulär,  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.enkät  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och e-postformulär. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vilket formulär du ska använda beror på syftet .

Viktigt att veta är att modulerna frågeformulär och enkät sparar alla svar i Sitevisions databas så att de går att administrera i efterhand, medan modulen e-postformulär endast genererar ett mail med svaren som skickas till utpekad ansvarig.

Svårt att veta vilken modul du ska välja? Jämför modulerna och deras inställningar och funktioner med hjälp av den här listan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicera webbsidan

När du känner dig klar med sidan och formuläret, så går du till den svarta listan i vänstermenyn, tryck på knappen Publicera och sen på Publicera igen.

Nu finns ditt formulär på webben – och är redo för att marknadsföras till de som ska fylla i det.

Här kan du läsa mer om de olika formulärsvarianterna:

Publicerad