Nyheter

  • Anmälan till kampanjaktiviteter: EU-parlamentsvalet

    Här kan du anmäla dig för att delta vid Socialdemokraterna Lidingös kampanjaktiviteter inför EU-parlamentsvalet. Klicka på respektive datum nedan för att hamna på anmälningssidan.Där hittar du även information om samlingsplats.
  • Interpellation: Skär inte ner på ungdomsverksamheten

    Moderaterna, Lidingöpartiet och Sverigedemokraterna riktade stora nedskärningar mot Lidingös fritidsgårdar i 2024 års budget. Nedskärningarna har redan trätt i kraft, med begränsade öppettider, färre fritidsledare och försämrade möjligheter att genomföra projekt för och tillsammans med Lidingös barn och ungdomar som resultat. Utifrån detta så har oppositionsråd Daniel Larson (S), efter samråd med ungdomar på Lidingö, ställt en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Christer Mohlin (M). Interpellationen väcker frågan varför styret drar in på ungdomsverksamheten på Lidingö, samt hur man prioriterar en meningsfull fritid för Lidingös unga jämfört med en eventuell framtida skattesänkning på 50 öre. Interpellationen kommer att anmälas vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 mars.Hela interpellationen finns att läsa nedan.