Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte för att fastställa motioner till
partidistriktskongressen 27–28 april 2024

Medlemsmötet fastställer motioner som ska lämnas till partidistriktet
senast 4 december. Kallelse och förslag till dagordning bifogas i novembers medlemsbrev.

Anmäl gärna ditt deltagande samt om du deltar fysiskt eller digitalt till ewa.lantz@outlook.com

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Sturevägen 38