Välkommen till ett öppet möte kring Lidingös framtid och utveckling

Dags att lyssna på Lidingöborna!
Socialdemokraterna vill lyssna på Lidingöborna och representanter för öns olika aktörer inför framtagandet av en ny översiktsplan, då den kommer att peka ut en långsiktig riktning för Lidingös framtid.
Vi vill därför skapa förutsättningar till ett möte för samtal, dialog och för att inhämta förslag och tankar som viktigt underlag.

Bakgrund
Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan. Arbetet leds av kommunstyrelsen på uppdrag av kommunfullmäktige.

Översiktsplanen ska redovisa hur en långsiktigt hållbar utveckling på Lidingö ska främjas, hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas.
I översiktsplanen anges bland annat var nya bostads-, idrotts- och handelsområden ska ligga i framtiden, samt vilka grönområden som ska värnas och hur kommunikationer ska förbättras.

Varför ska jag delta på mötet 27 september?

Vi socialdemokrater tycker att du som Lidingöbo själv ska ha möjlighet att vara med och påverka hur Lidingö ska utvecklas. Vi samlar därför till detta möte för att få höra åsikter, tankar och idéer kring Lidingös framtid. Utifrån detta ska vi sedan arbeta med att påverka utformningen av och innehållet i den nya översiktsplanen. Detta är ett strålande tillfälle att lyfta och diskutera vad som är viktigt för dig!

Dagordning för mötet

  1. Välkommen
  2. Lidingö stads nya översiktsplan – innehåll, process och möjlighet att påverka.
  3. Samtal i smågrupper, fysiskt i lokalen och i breakout-rooms för dem som deltar digitalt.
  4. Öppet samtal och redogörelse i storgrupp utifrån samtalen i smågrupperna.
  5. Arbetet framåt
  6. Avslutning

Anmälan
Anmälan skickas senast tisdag 26 september till kontakt@socialdemokraternailidingo.se

OBS! Ange om du representerar en förening och om du vill delta fysiskt eller via teams.
Teams-länk skickas ut till angiven e-postadress efter anmälan. Vid stort intresse kan tilldelning av platser bli aktuell på grund av ett begränsat antal platser i lokalen.

Frågor
För frågor och ytterligare information kontakta Daniel Larson (S) oppositionsråd: daniel.larson@lidingo.se

Läs mer om Lidingös översiktsplan på stadens hemsida här Länk till annan webbplats..

Varmt välkommen att delta i dialogen om hur en långsiktigt hållbar utveckling på Lidingö ska främjas!

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Lidingö Stadshus