NYHET

Sörby Sportcenter!

Efter en medborgardialog med Kumlaborna står nu namnet klart- den nya idrottshallen vid Sörby heter nu Sörby sportcenter!

Många Kumlabor lämnade förslag på namn åt den nya idrottshallen. Efter att ha granskat förslagen beslutade kultur- och fritidsnämnden på deras senaste nämndsammanträde att namnge den nya idrottshallen Sörby sportcenter!

”Det är riktigt roligt att det nya sportcentret snart står färdigt”, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Roos.

”En viktig satsning för skolan, kommunens föreningsliv och en ny mötesplats för alla kumlingar”, fortsätter Robert.

Exempelbild