NYHET

Gott nytt år önskar Socialdemokraterna i Kumla!

I november klubbades majoritetens budget igenom för 2024 med flerårsplan 2025–2026. Vi i majoriteten är beredda att ta ett gemensamt ansvar i en svår tid med inflation, högre externa hyror och livsmedelspriser. Under 2023 till 2026 kommer vi lägga investeringar på närmare 1,4 miljarder. Investeringar som bland annat kommer att innebära ett förbättrat väg- och fastighetsunderhåll, två nya förskolor, en ny skola, två nya utegym, två fullstora idrottshallar, samt fler vård- och omsorgsplatser i kommunen. Utöver detta ger vi också full kompensation för kostnadsökningar och annat i nämnderna. För oss Socialdemokrater är också skolan en prioriterad fråga, därför kommer vi detta år satsa över 24 miljoner på förskolan och skolan i Kumla! Vi hoppas att denna satsning kommer att gynna såväl elever som personal.

Vi har mycket spännande beslut och satsningar som börjar ta fart under 2024. Redan under mars månad kommer vi att öppna upp nya idrottshallen ”Kumla sportcenter” i norra Kumla. Vi kommer även att börja på byggnationen av en ny tre-parallellig skola vid Malmen som ger plats åt 350 nya elever. Byggnationen av den nya ridanläggningen vid Folkatorp tar även fart under 2024. Ridanläggningen kommer också att rikta sig till andra föreningar och tillfälliga evenemang utöver ridverksamheten på Folkatorp. Anläggningen får bland annat en utomhusridbana, kafeteria, övernattningsstugor för lägerverksamhet och ett isolerat ridhus med måtten 85x30 meter med tillhörande läktare och domartorn.

Detta är bara ett axplock av allt roligt som är på gång i Kumla och fler satsningar kommer det självklart att bli. Nu siktar vi mot ett nytt händelserikt år!

God fortsättning och ett gott nytt år önskar Socialdemokraterna i Kumla!

Andreas Brorsson
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Eva-Lena Gustavsson
Kommunfullmäktiges ordförande (S)

Annica Sjöqvist
Socialnämndens ordförande (S)

Veronica Ulfgren
Nämnd för livslångt lärandes ordförande (S)

 

Robert Roos
Kultur- och fritidsnämndens ordförande (S)

Gunnel Kask
Myndighetsnämndens vice ordförande (S)

Thomas Andersson
Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande (S)

 

Exempelbild