NYHET

Vi satsar på skolan i budgeten för 2024!

Budgetförslag 2024

Exempelbild

Skolan är en prioriterad fråga för oss. I skolan läggs grunden för vår framtid. Skolan ska vara en trygg plats med möjlighet till lugn och ro i klassrummet. Tidiga insatser ska vara en naturlig del i arbetet för att möta alla elevers behov. Vi vill fortsätta arbetet med att Kumlas skolor ska hålla hög kvalitet och därför kommer vi att satsa 24 miljoner på skolan i samband med budgetförslaget för 2024!

”I Kumla både vill och vågar vi satsa, därför är det extra roligt att kunna satsa ytterligare 24 miljoner till skolan och förskolan i Kumla trots tuffare ekonomiska tider i Sverige”, säger Andreas Brorsson kommunstyrelsen ordförande (S).