NYHET

Rösta för vår gemensamma säkerhet i EU-valet.

I en tid av närliggande krig och ökad osäkerhet är sammanhållningen inom Europa avgörande för vår gemensamma styrka och trygghet. Vi måste fortsätta att stödja Ukraina och minska beroendet av rysk energi. Det är av yttersta vikt att bekämpa desinformation och brottslighet för att säkra vår framtid i Europa. Ensam är inte stark.

Läs Sandras insändare nedan:

Exempelbild

Vi har idag krig i vårt direkta närområde och vi lever i en allt mer osäker omvärld. Då är det viktigare än någonsin att öka sammanhållningen, inte minst mellan Europas länder. Det krig som just nu rasar i Ukraina kommer att vara avgörande för allas vår gemensamma säkerhet och trygghet. Därför är det självklart för mig att EU fortsätter att stötta Ukrainas kamp för demokrati och självständighet. Jag är övertygad om att ett starkare och säkrare Europa gör att vi klarar av att stå emot auktoritära och högerpopulistiska krafter som försöker splittra oss.
Socialdemokraterna kommer fortsätta att stödja Ukraina, så länge som det krävs. Vi vill att beroende av rysk gas och olja stoppas och att EU tar ett större ansvar för att stötta individer och organisationer som jobbar för demokrati i exempelvis Ryssland och Belarus. För oss är det självklart att alla kandidat och medlemsländer ska leva upp till grundläggande demokratiska värderingar.
Vi påverkas alla av snabba informationsflöden och det sprids mängder med desinformation som drabbar inte minst barn och ungdomar i vårt samhälle. Att främmande makt använder organiserad desinformation som försök att påverka valresultat i demokratiska länder är ett hot som måste tas på allvar. Gemensam säkerhet kan aldrig skapas genom att sprida rädsla och hot. Tvärtom kräver det att länder och människor ökar samhörigheten mellan människor, idéer och erfarenheter. Det är viktigt, inte minst för att bekämpa den organiserade brottsligheten i Europa. Den internationella vapen och droghandeln bidrar till att gängen stärks och de yttersta konsekvenserna ser vi nästan dagligen i Sverige. Unga barn dödar varandra i jakt på status och pengar, i brist på ett samhälle som erbjuder alternativ och möjligheter.
Genom att kämpa för gemensam trygghet så kan vi stå starka och enade tillsammans. Rösta får vår gemensamma säkerhet. Välj sammanhållning, inte splittring den 9:onde juni.


Sandra Bizzozero
Kandidat nr 21 på Socialdemokraternas lista till Europaparlamentet.