NYHET

Uttalande från distriktskongressen

Socialdemokraterna i Jönköpings län.


Den 24 februari 2022 förändrades omvärldsläget i vårt närområde drastiskt. Rysslands olagliga krig mot Ukraina har orsakat stort mänskligt lidande. Vi står enade i solidaritet med det ukrainska folket. För oss socialdemokrater är det självklart: när vi ser friheten och rätten att själv bestämma sin framtid hotas så står vi upp för demokratin och tar striden mot de antidemokratiska krafterna.

Kriget har inte bara fört med sig ofantligt mänskligt lidande i Ukraina. Det har också förändrat det ekonomiska läget i Sverige och i hela Europa. Vi står nu på branten av en lågkonjunktur, och det ekonomiska läget är akut. Barnfamiljer, pensionärer och ensamhushåll pressas nu på ett sätt som vi inte sett på decennier. Priserna på mat skenar, hyrorna höjs och bolånen ökar kraftigt. Detta slår särskilt hårt mot de med minst ekonomiska marginaler, inte sällan ensamstående kvinnor. Därför krävs höjda ambitioner i jämställdhetsarbetet. I det läget väljer den högerkonservativa regeringen och Sverigedemokraterna att sitta still i båten. Det duger inte. Regeringen måste axla ansvaret och leverera en plan för att möta det allvarliga ekonomiska läget, minska klyftorna och öka jämställdheten.

Det ekonomiska läget hotar också jobb och företag i Jönköpings län. Lågkonjunktur och ökade kostnader pressar många företag och verksamheter. Samtidigt som företag går på knäna har regeringen fortfarande inte lyckats leverera ett elstöd till näringslivet. Detta riskerar att slå enskilda näringsidkares livsverk i spillror och att anställda blir arbetslösa.

Svenska folket förtjänar bättre. De förtjänar en regering som i tider av varsel ökar möjligheten till omställning och utbildning – inte en som skär ner på arbetsmarknadsutbildningarna. De förtjänar en regering som investerar i infrastruktur och nya bostäder för att skapa arbetstillfällen – inte en som lägger planerna på nya stambanor på is och som tar bort investeringsstödet för bostäder. De förtjänar en regering som höjer ambitionerna när det gäller den gröna omställningen för att skapa nyindustrialisering – inte en som sänker Sveriges anseende i miljö- och klimatarbetet.

I tider av kris behövs en politik som rustar Sverige starkare.

Socialdemokraterna i Jönköpings län

1 april 2023