NYHET

Ödebrink (S) i Kazakstan på uppdrag

Carina Ödebrink, riksdagsledamot från Jönköpings län.

 

Den 19 mars hölls parlamentsval i Kazakstan. Riksdagsledamoten Carina Ödebrink (S) från Jönköpings län var en av åtta svenska riksdagsledamöter som ingår i en internationell delegation som observerade valet.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. En viktig uppgift för organisationen är att övervaka parlaments- och presidentval i olika länder. Genom att vara på plats i utvalda delar av landet under valdagen är observatörernas uppgift att följa att valet är öppet och att det genomförs på ett korrekt sätt.

"Ett viktigt komplement"

– Vår observation på valdagen är ett viktigt komplement till det arbete som gjorts innan av utsända långtidsobservatörer, säger Carina Ödebrink, riksdagsledamot från Jönköpings län.

En preliminär rapport från valet visar att framsteg har gjorts, men att det samtidigt kvarstår flera brister. Det handlar bland annat om begränsad mediefrihet och avsaknaden av en reell politisk opposition och kandidater som inte är knutna till det statsbärande partiet.

Bidrar till förändring i små steg

– Observatörer noterade konsekvent skillnader mellan antalet väljare som avgav sin röst och de officiella, preliminära, siffrorna om valdeltagande, säger Carina Ödebrink och fortsätter.

– Trots de brister vi kunnat notera ser jag det som mycket viktigt att genomföra valobservation. Det bidrar till förändring, om än ofta i små steg, det kanske inte blir någon dramatisk förändring i det korta perspektivet men på sikt så har det stor betydelse. De organisationer som jobbar för ökad mediefrihet och jämställdhet är otroligt tacksamma över närvaron av internationella valobservatörer.