NYHET

Länets hälso- och sjukvård i topp i två nationella mätningar

Invånarna i Jönköpings län är bland de mest nöjda i Sverige med den hälso- och sjukvård som erbjuds, även länets vårdenheter inom habilitering står sig bra i en nationell jämförelse.

Rachel De Basso och Thomas Gustafsson står framför Värnamo Sjukhus

Rachel De Basso, regionstyrelsens ordförande, och Thomas Gustafsson, regionråd ansvarig för Folkhälsa och Sjukvård.

I två nationella mätningar lyfts hälso- och sjukvården i Region Jönköping län fram som bland den bästa i hela landet. I årets nationella hälso- och sjukvårdsbarometer hamnar Region Jönköpings län på första plats när invånarna ger omdöme om det förtroende de känner generellt för sjukvården, meddelar Region Jönköpings län på sin hemsida.

– Årets hälso- och sjukvårdsbarometer visar att invånarna i Jönköpings län är bland de mest nöjda med hälso- och sjukvården i en jämförelse med övriga landet, vilket är oerhört glädjande. Resultatet är både en bra återkoppling till alla medarbetare och ett underlag för att arbeta vidare med enskilda förbättringsområden, säger Rachel De Basso (S), ordförande i regionstyrelsen.

En ny fråga i barometern är om de svarande är positiva till hur Region Jönköpings län hanterat coronapandemin. Drygt 80 procent svarar ja, vilket ger en delad fjärdeplats nationellt.

Samtidigt i Nationell patientenkät om habiliter och hjälpmedel för 2022 så står sig länets vårdenheter för habilitering starka. Region Jönköpings län har mest nöjda patienter av alla regioner när det gäller tillgänglighet. Det är första gången som Region Jönköping län deltar i den nationella patientenkäten om habilitering och hjälpmedel, där 15 av 22 regioner deltar. Regionen hamnar först i habiliteringspatienternas upplevelse av tillgänglighet, och på fjärde plats för helhetsintryck.

Vårt socialdemokratiska regionråd Thomas Gustavsson kommenterar:

– Det som går att säga om den här första mätningen som vi deltar i är att Region Jönköpings län generellt står sig bra vid en nationell jämförelse. Två verksamheter sticker ut extra positivt och det är syncentralen och hörselhabiliteringen i Jönköping som har väldigt nöjda besökare, säger Thomas Gustavsson, ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Ni kan läsa mer om de två mätningar på Region Jönköpings läns hemsida.

Förtroendet för länets hälso- och sjukvård i topp i nationell barometer, Region Jönköpings län (rjl.se) Länk till annan webbplats.

Patienterna väldigt nöjda med tillgängligheten hos habiliteringscentrum, Region Jönköpings län (rjl.se) Länk till annan webbplats.

Regionen