NYHET

Ödebrink (S) i interpellationsdebatt om nya stambanor

Carina Ödebrink, socialdemokratisk riksdagsledamot

Carina Ödebrink, riksdagsledamot, är besviken på regeringens hantering av nya stambanor.

 

Beskedet att den SD, M, KD och L besked att stoppa planerna på nya stambanor i södra Sverige har skapat oro bland kommuner och näringsliv i södra Sverige. Med anledning av det har riksdagsledamoten Carina Ödebrink ställt en interpellation till infrastrukturminister Andreas Carlson för att lyfta behovet av nya infrastruktursatsningar.

I riksdagens interpellationsdebatt Länk till annan webbplats. mellan Carina Ödebrink och infrastrukturminister Andreas Carlsson bekräftar ministern att projektet att bygga nya sammanhållna stambanor i södra Sverige stoppas. Det innebär att den högerkonservativa regeringen avbryter det projekt som den tidigare alliansregeringen tog initiativ till i slutet av mandatperioden 2010-2014.

"Ett nej förpliktigar"

– Det här har väckt många reaktioner från näringsliv, kommuner och regioner som investerat tid, pengar och engagemang i det här projektet. Jag tycker att regeringen blundar för de problem vi har i dag. Att säga nej förpliktigar också till att ha alternativ för att lösa de problem vi har i dag när det gäller kapacitetsbristen på järnvägen i södra Sverige, säger Carina Ödebrink, riksdagsledamot från Jönköping.

Hon är besviken över ministerns svar i debatten.

"Måste hålla två tankar i huvudet"

– Behovet av nya stambanor handlar om att öka kapaciteten på järnvägen. Jag tycker att det är tråkigt att infrastrukturministern och den högerkonservativa regeringen inte kan hålla två tankar i huvudet samtidigt, säger Carina Ödebrink.

Interpellationsdebatter är ett av riksdagens verktyg för att kunna granska regeringen.

Riksdagen