NYHET

Socialdemokrater från länet vill reformera tandvårdssystemet

Carina Ödebrink, socialdemokratisk riksdagsledamot, vill se ett högkostnadsskydd för tandvård.

Carina Ödebrink, riksdagsledamot från Jönköpings län.

 

Svensk tandvård ska gynna regelbundna besök och på sikt omfattas av ett högkostnadsskydd. Det föreslår socialdemokrater från Jönköpings län i en motion till Sveriges riksdag.

– På tok för många avstår i dag från tandvård på grund av ekonomiska skäl, säger riksdagsledamoten Carina Ödebrink.

Höga elpriser. Dyrt bränsle. Inflation. Det är just nu många faktorer som påverkar hushållens ekonomi negativt. Samtidigt avstår allt för många svenskar redan i dag från tandvård på grund av ekonomiska skäl.

– I ett läge där marginalerna är små och blir ännu mindre finns risk att fler väljer att avstå från att besöka tandvården. Detta riskerar att få negativ effekt på tandhälsan längre fram, säger riksdagsledamoten Carina Ödebrink från Vaggeryd.

På sikt - högkostnadsskydd

Hon har därför, tillsammans med de övriga socialdemokratiska riksdagsledamöterna från länet, skrivit en motion till riksdagen Länk till annan webbplats. om behovet att reformera tandvårdssystemet så att det i en högre utsträckning gynnar regelbundna besök samt på sikt även omfattas av ett högkostnadsskydd.

– Tandhälsan ska inte vara en klassfråga. Ska vi sluta hälsoklyftorna krävs åtgärder på både lång och kort sikt. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med att reformera tandvårdssystemet, säger Carina Ödebrink.