NYHET

Riksdagsledamöter kräver svar om elstödet till företagen

Riksdagsledamöterna Johanna Haraldsson och Niklas Sigvardsson pressar regeringen om elstödet

Riksdagsledamöterna Johanna Haraldsson och Niklas Sigvardsson.

 

Elstödet till företag behöver snabbt komma på plats för att motverka arbetslöshet i elkrisens spår. Nu kräver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Niklas Sigvardsson och Johanna Haraldsson svar från regeringen om vilka åtgärder som vidtas.

Under hösten släppte Handelskammaren i Jönköpings län rapporten Så påverkas näringslivet av de höga elpriserna. I den uppger 40 procent av de företag som svarat att deras framtid är hotad på grund av de höga elpriserna. Rapporten visar också att företagen i mycket liten grad var förberedda på de kraftiga ökningarna.

– Under valrörelsen lovade regeringen att ett högkostnadsskydd för hushåll och företag skulle vara på plats den 1 november. Nu är vi inne i december och fortfarande finns ingen prognos för när stödet till företagen kommer. Det här duger inte, säger riksdagsledamoten Niklas Sigvardsson från Jönköpings län.

Fråga till Ebba Busch

Han har därför skrivit en skriftlig fråga Länk till annan webbplats. till energi- och näringsminister Ebba Busch där han vill ha ett svar på vilka åtgärder som vidtas för att företagen ska få sitt utlovade stöd så snabbt som möjligt.

En skriftlig fråga Länk till annan webbplats. har även kollegan Johanna Haraldsson skrivit där hon frågar arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson vilka initiativ som tas för att motverka arbetslöshet i elkrisens spår.

"Risk för varsel inom industrin"

– När företag påverkas i den omfattning som Handelskammarens rapport visar riskerar vi varsel och uppsägningar – inte minst inom industrin. Detta riskerar att slå hårt mot Jönköpings län där en stor del av invånarna arbetar inom industrin, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.