NYHET

Ödebrink (S) kräver infrastrukturministern på svar

Carina Ödebrink, socialdemokratisk riksdagsledamot från Jönköpings län

 

Beskedet att den SD, M, KD och L planerar att stoppa planerna på nya stambanor i södra Sverige har skapat oro bland kommuner och näringsliv i södra Sverige. Med anledning av det har riksdagsledamoten Carina Ödebrink ställt en skriftlig fråga till infrastrukturminister Andreas Carlson om vad han tänker vidta för åtgärder för att möta behovet av ny järnväg.

Den tidigare alliansregeringen tog i slutet av mandatperioden 2010-2014 initiativ till byggandet av nya stambanor. Sverigebygget skulle stimulera byggandet av nya bostäder och skapa nya jobb genom att binda ihop Stockholm, Göteborg och Malmö med regionerna där emellan. Projektet övertogs av den socialdemokratiskt ledda regeringen och har funnits med i de nationella planerna för infrastruktur. I början av oktober lämnade dock S, M, KD och L in en motion till riksdagen där de motsatte sig byggandet av nya stambanor i södra Sverige.

"Det går inte ihop"

– Deras agerande har skapat oro bland kommuner, regioner och företag i södra Sverige. Ny järnväg behövs både för att skapa större arbetsmarknadsregioner och för att underlätta godstransporter. Samtidigt säger regeringen att satsningar på järnväg framför allt ska underlätta arbetspendling och godstrafik. Det går inte ihop, säger Carina Ödebrink, riksdagsledamot från Jönköping.

Med anledning av detta kräver riksdagsledamoten, genom en skriftlig fråga Länk till annan webbplats., svar från infrastrukturministern om hur regeringen tänker möta behovet av ny järnväg för att öka kapaciteten för persontransporter, arbetspendling och godstrafik.

Järnvägen full i dag

– Det är full på järnvägen i dag. Regeringen behöver därför ge besked om hur man vill lösa det här i framtiden, säger Carina Ödebrink.

Skriftliga frågor är ett av riksdagens verktyg för att kunna granska regeringen.

Riksdagen