NYHET

Uttalande distriktskongressen

Följande uttalande antogs av distriktskongressen 2022 söndagen den 10 april.

Socialdemokraterna står enade i kampen för alla människors frihet och hela världens fred. Vi står enade i solidaritet med det ukrainska folket och mot Putin-regimens orättfärdiga krig. Vi står bakom regeringens arbete för att stärka Sverige, stötta Ukraina och genomföra sanktioner mot Ryssland.

När vi ser att friheten och rätten att själva bestämma sin framtida väg hotas i vår omvärld är det viktigt att stå upp för demokratin. Vårt vägval är enkelt. Socialdemokratin kommer alltid att ta striden mot antidemokratiska krafter – i världen och i Sverige. Det är med den insikten som vi går in i valrörelsen.

Vi som bor i Jönköpings län har det på många sätt bra. Vi har en sjukvård som levererar och där kötiderna är bland de kortaste i Sverige. Samtidigt vet vi Socialdemokrater att Jönköpings län kan ännu bättre. På distriktskongressen har vi därför tagit beslut om att fortsätta förbättra sjukvården. Vi vill satsa mer resurser på vårdcentralerna och på att barn och unga som lider av psykisk ohälsa ska få snabbare vård. Att ha nära till ett akutsjukhus innebär en trygghet för oss som länsinvånare. För oss socialdemokrater är det därför självklart att fortsätta utveckla våra tre akutsjukhus. En förutsättning för att göra detta är att förbättra arbetsvillkoren för personalen och anställa fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi säger nej till privatisering och utförsäljning av vården. Vinstjakt hör inte hemma i svensk välfärd.

Ska vi kunna fortsätta utveckla sjukvården måste den som kan jobba också ha ett jobb att gå till. Därför behöver vi påskynda klimatomställningen och vara med att skapa nya gröna jobb med bra villkor, svenska löner och kollektivavtal. Jönköpings län ska vara ett föredöme i klimatomställningen till ett hållbart samhälle. I klimatomställningen fyller också kollektivtrafiken en viktig roll. Vi vill att fler ska ha möjlighet att ställa bilen för att ta tåget eller bussen. Därför vill vi att den som är kallad till sjukvården ska kunna åka gratis med kallelsen som biljett. Vi vill också införa ett prisvärt studentkort i kollektivtrafiken och att åldersgränsen för seniorkortet sänks till 65 år.

Oavsett var i Jönköpings län du bor ska du känna dig trygg med att samhället finns där för dig. Du ska kunna lita på att du får sjukvård när du behöver, och att tåget eller bussen kommer fram i tid. Vi socialdemokrater är stolta över Jönköpings län, men vi vet också att Jönköpings län kan ännu bättre.

Socialdemokraterna i Jönköpings läns distriktskongress 2022

Partidistriktet