NYHET

Socialdemokraterna knackade igång valrörelsen

Socialdemokraterna i Jönköpings län genomförde sin distriktskongress 2022 på Ädelfors folkhögskola, Vetlanda kommun.

Tillsammans med partisekreterare Tobias Baudin knackade över 80 socialdemokrater igång valrörelsen.

I samband med Socialdemokraterna i Jönköpings läns distriktskongress den 9-10 april knackade partiet igång den regionala valrörelsen. Tillsammans med partisekreterare Tobias Baudin genomfördes över 250 samtal med medborgare i Vetlanda kommun.

Den 9-10 april genomförde Socialdemokraterna i Jönköpings län sin distriktskongress på Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn. I samband med kongressen passade partiet även på att inleda den regionala valrörelsen med en dörrknackningsinsats. Tillsammans med Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin samtalade drygt 100 socialdemokrater med medborgare på fem olika orter i Vetlanda kommun. Utöver Vetlanda knackades även dörr i Ekenässjön, Landsbro, Kvillsfors och Myresjö. Totalt genomfördes över 250 väljarsamtal.

”Visar att vi är redo för valrörelse”

– Vi har tydligt pekat ut att dörrknackning är vår prioriterade metod för att samtala med väljare i valrörelsen och vinna valet, säger partisekreterare Tobias Baudin Länk till annan webbplats..

– Jag är stolt över den insats som genomfördes i helgen, och ombuden visade tydligt att de är redo för valrörelse, säger partidistriktets ordförande Carina Ödebrink.

Tobias Baudin, partisekretare, knackade dörr med Socialdemokraterna i Jönköpings län.

Partisekreteraren knackade dörr tillsammans med Aneth Amundsson och Carina Ödebrink.

Antog nytt regionalpolitiskt program

Utöver dörrknackning och sedvanliga kongressförhandlingar antog Socialdemokraterna i Jönköpings län ett nytt regionalpolitiskt program där den politiska inriktningen för mandatperioden 2023-2026 pekades ut.

– Vi socialdemokrater är stolta över utvecklingen i Jönköpings län, men vi vet också att Region Jönköpings län kan ännu bättre. Vi vill arbeta för en jämlik och tillgänglig sjukvård och en smidig kollektivtrafik i hela länet, säger Carina Ödebrink.

Partidistriktet