NYHET

Valberedningen har presenterat sina förslag för regionvalet

Valberedningen för Socialdemokraterna i Jönköpings län har presenterat sina förslag till listor i regionvalet inför nästa mandatperiod. Valberedningen nominerar Rachel De Basso och Thomas Gustavsson som regionråd. Listorna och förslagen till regionråd kommer slutgiltigt att fastställas på Socialdemokraternas valkonferens i november.

Förslagen till regionlistor för nästa mandatperiod innehåller en blandning mellan etablerade företrädare och nya kandidater. Exempelvis innehåller listorna de nya namnen Karsten Offenbartl, tidigare chefsläkare vid Höglandssjukhuset, Tina Gardestrand, affärsutvecklare och tidigare artist, och Annelie Borgström, ombudsman för IF Metall och tidigare riksdagskandidat. Valberedningen är enig i sitt förslag till valkonferensen som genomförs lördag den 27 november.

Två regionrådskandidater

Som regionråd föreslår valberedningen nuvarande regionråd Rachel De Basso samt Thomas ”TG” Gustavsson. TG är partidistriktets ombudsman sedan 2006, han är ledamot av regionfullmäktige och ordförande i parlamentariska nämnden i Region Jönköpings län. Valberedningen vill även lyfta fram Desiré Törnqvist och Per Svenberg som företrädare som de vill se ta ett fortsatt stort ansvar i Region Jönköpings län.

Rachel De Basso – Öxnehaga

Valberedningens kommentar: Rachel De Basso kom i landstingspolitiken 2010 som ordinarie ledamot. Under mandatperioden har Rachel varit regionråd. Rachel De Basso är en påläst och erfaren företrädare som tagit ett stort ansvar under pandemin och lyft fram på ett förträffligt sätt vilka utmaningar som väntar sjukvården.

Thomas Gustavsson – Habo

Valberedningens kommentar: Thomas har en gedigen och lång erfarenhet som politisk företrädare för Socialdemokraterna och med en trygg grund i vår samhällssyn och värdegrund. Han har också, genom många år som ombudsman i partiet, stort förtroende och stark förankring bland medlemmarna och i övriga arbetarrörelsen.

Desiré Törnqvist – Värnamo

Valberedningens kommentar: Desiré Törnqvist har under mandatperioden varit ordförande i regionfullmäktige, trots stora utmaningar med pandemin så har skött sitt uppdrag på ett föredömligt sätt. Hon är in lyssnande, tydlig och klok. Till vardags jobbar hon som chef inom Jönköpings kommun Desiré är också vice ordförande i S-kvinnor i Jönköpings län, samt igår i valberedningen nationellt för S-kvinnor.

Per Svenberg – Bodafors

Valberedningens kommentar: Per Svenberg har under mandatperioden varit vår gruppledare i ANA-nämnden. Han är ledamot av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Per är också styrelseledamot av Almi. Per Svenberg är också ordförande för Socialdemokraterna i Nässjö. Per brinner för arbetsmarknadsfrågorna och kommer fortsätta driva på i dessa. Till vardags jobbar han på Itab Sweden i Nässjö.

Valberedningen består av ordförande Sten-Åke Karlsson samt Göte Wahlström, Annika Nordin, Berry Lilja, Marie Johansson, Håkan Rudmark, Lindha Hjelm och Mikael Stenqvist.

Partidistriktet