NYHET

Allas rätt till kultur och folkbildning i centrum för kulturplanen

Kultur- och fritidsnämnden i Jönköping har under en tid arbetat fram en kulturplan & kulturstrategi för Jönköpings kommun. För oss socialdemokrater prioriterar vi att kulturen ska vara bred och fri samt att alla som bor i vår kommun ska kunna ta del av den något som nu slås fast i kulturplanen och kulturstrategin för Jönköpings kommun.

Bild på ett barn som ritar

Kulturplanen tar upp flera möjligheter för att öka deltagandet i kulturutbudet som finns i Jönköpings kommun. Dels ska det i kommunen införas en kulturgaranti som innebär att alla barn och unga ska få uppleva och delta i en kulturaktivitet minst en gång per år.

- För oss socialdemokrater är det av högsta prioritet att kulturen är jämlik. Kulturen ska finnas till för alla och alla som vill utöva kultur ska också få möjlighet att göra det. Kulturplanen och kulturstrategin är en viktig del i att skapa en jämlik kultur i hela Jönköpings kommun, säger Henrik Andersson (s), 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det livslånga lärandet ska främjas

Oavsett vem du är och hur gammal du är ska du få chansen att lära dig nya saker slår kulturplanen fast. Bland annat betonas kulturskolans roll i att ge fler unga en chans att få prova på kulturutövning. Därutöver nämner kulturplanen vikten av att ha kvar starka bibliotek, folkhögskolor och studieförbund som kan erbjuda kulturprogram för unga och vuxna samt vikten av att ha en bred museiverksamhet som kan erbjuda invånare och turister lärdomar om vår historia och vårt kulturarv.

- I en tid då den högerkonservativa regeringen försöker göra mer för att hindra folkbildning så känns det fint att vi slår fast att folkbildningen i Jönköpings kommun ska värnas. Folkbildningen är en viktig byggsten i vårt demokratiska samhälle, säger Henrik Andersson (s).