NYHET

Ny distriktsstyrelse efter kongress

Över hundra engagerade Socialdemokrater från hela landet samlades i helgen för distriktskongress på Folkets hus i Östersund.

Under lördagens distriktskongress behandlades bland annat flera motioner från länets arbetarekommuner, det valdes en ny distriktsstyrelse och kongressen antog två stycken uttalanden i särskilt viktiga frågor.

Särskilt uppmärksammades också två personer med långt engagemang i vårt parti.
- Karin Paulsson, Bergs Arbetarekommun, tilldelades Tage Erlanders hedersmedalj för över 40 års engagemang som bland annat ledamot i landstingsstyrelsen och som kommunstyrelsens ordförande.
- Ann-Marie Johansson avtackades särskilt efter 25 års arbete i distriktsstyrelsen med endast avbrott under sin tid som Ombudsman för partidistriktet.

Den nya distriktsstyrelsen består av:


Ordf. Anna-Caren Sätherberg Åre

Christer Nordqvist Härjedalen

Jonas Andersson Ragunda

Lennart Skoog Ragunda

Bengt Bergqvist Strömsund

Karin Näsmark Strömsund

Sara Kjellsdotter Strömsund

Martine Eng Åre

Niklas Daoson Östersund

Katarina Nyberg-Finn Östersund

Anton Waara Östersund

Anna Eriksson Östersund

Maria Jacobsson Krokom

Daniel Andersson Berg

Hans Cederberg Bräcke