NYHET

Tillsammans för ungas psykiska hälsa

Alla unga i vårt län förtjänar att må bra - att gå i bra skolor och ha en meningsfull fritid. Alla unga som mår dåligt måste få den hjälp som samhället kan ge. På så sätt får fler möjlighet att klara av skolan och färre riskerar att drabbas av värre hälsoproblem eller att dras in i utsatthet.

Allt fler unga i vårt län mår dåligt och allt fler söker vård för sin psykiska ohälsa. Antalet remisser till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har ökat kraftigt flera år i rad och väntetiderna ökar. Allt fler skolelever i länet mår allt sämre. Framför allt är det unga tjejer som sticker ut med en allt sämre upplevd hälsa. Det här är en situation som kräver politisk samling.

Tillsammans kan vi bryta utvecklingen

Vi Socialdemokrater går till val på

  • Att utöka BUPs resurser och utveckla Ungdomsmottagningen. Det räcker inte att, som det blågröna styret gjort, anslå tillfälliga pengar. BUP och Ungdomsmottagningen behöver växa för att nå fler.
  • Att förbättra samverkan mellan skola, elevhälsa, socialtjänst och sjukvård för att tidigt fånga upp unga i behov av stöd och hjälp. Ingen får falla mellan stolarna.
  • Att tillsammans prioritera det förebyggande arbetet för ungas psykiska hälsa i alla länets kommuner. Psykisk hälsa behöver uppmärksammas på alla nivåer i vårt samhälle. Tillsammans kan vi bryta utvecklingen.