Gå till innehåll

Fler ska vilja arbeta i välfärden seminarium 30 aug kl 9-12

Seminarium & panelsamtal
30 augusti 2023 kl. 9-11 digitalt.

Utan personal stannar välfärden: äldreomsorgen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan. Den generella välfärdens fortsatt höga kvalitet är avgörande för att ge medborgare trygghet.

Den är också avgörande för den gemensamt finansierade välfärdens legitimitet. Kommuner och regioner står inför stora rekryteringsutmaningar. Enligt Sveriges kommuner och regioner behöver välfärden anställa 410 000 personer på grund av demografins utveckling och pensioneringar fram till 2031. De som är över 80 år i befolkningen kommer att öka med nästan 50 procent vilket innebär att äldreomsorgen och hälso- och sjukvården behöver öka antalet anställda.

Av de 25 yrkena med störst brist finns i dag 17 i välfärdssektorn, speciellt vård, omsorg och skola. De högsta sjukskrivningssiffrorna ser vi i de kontaktnära yrkena i välfärden, många gånger på grund av för låg personaltäthet, brister i arbetsmiljön och för hög arbetsbelastning.

Situationen är komplex men livsnödvändig att lösa, inte minst för Socialdemokraterna. Det är en överlevnadsfråga för den gemensamt finansierade välfärden att kunna presentera en trovärdig lösning på detta problem.

Seminariet består av två panelsamtal:

Första panelsamtalet handlar om personalens villkor. Varför vill personalen arbeta i välfärden? Varför lämnar de välfärden?

Medverkar gör Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal, ordförande Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundet, Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR, vice förbundsordförande Madelene Meramveliotaki, Vårdförbundet, 2:a vice ordförande Dalia Eid, Vision, m.fl.

Andra panelsamtalet handlar om ledarskap. Vi har bjudit in ledare inom välfärden som har höga ambitioner för arbetsmiljön och medarbetarnas trivsel. Hur lyckas välfärdens arbetsgivare behålla och locka personal?

Deltar gör bl.a. rektor Liisa Gellerstedt, Tibble gymnasium, Björn Järbur, NU-sjukvården, Västra Götalandsregion, Carina Alpar, mångårig chef inom individ- och familjeomsorgen, Osby kommun.

Har du skriftlig input kring gruppens uppdrag och frågeställning, vill vi gärna höra dina tankar: flerskaviljaarbetaivalfarden@gmail.com

Hoppas vi ses!

Arbetsgruppen "Fler ska vilja arbeta i välfärden"

My Alnebratt (sammankallande)
Marika Bjerstedt Hansen
Krister McCarthy
Mari Huupponen, sekreterare

Seminariet är en del av det omfattande arbete Socialdemokraterna genomför just nu för att uppdatera samhällsanalysen och ta fram reformförslag på ett antal områden, med målet att öka samhällsgemenskapen. Arbetet genomförs i elva av partistyrelsen utsedda arbetsgrupper.

Arbetsgruppen har under 2023 (fram till 1 november) som uppdrag att beskriva problemet: varför vill inte fler arbeta i välfärden. Under våren 2024 är det gruppens uppgift att fram förslag på reformer som får fler att vilja arbeta i välfärden.

Publicerad