Socialdemokraterna genomför just nu ett omfattande arbete för att uppdatera samhällsanalysen och ta fram reformförslag på ett antal områden, med målet att öka samhällsgemenskapen. Arbetet genomförs i elva av partistyrelsen utsedda arbetsgrupper.

Arbetsgrupperna har under 2023 (fram till 1 november) som uppdrag att beskriva problemen, för att under våren 2024 att fram förslag på reformer.

Arbetsgrupperna bjuder in till öppna samtal;

anmäl dig nedan om du vill vara med och ställa frågor eller göra inspel till arbetsgrupperna.

Fler ska vilja arbeta i välfärden >>14 och 21 september kl. 17:30-19:0

My Alnebratt, Claes Nordmark, Marika Bjerstedt Hansen
Sekreterare: Mari Huupponen

Samhällsgemenskap genom ökad rättvisa och respekt för de som bär upp samhället >> 20 september 19:00-20.30
Niklas Karlsson, Aida Birinxhiku, Mattias Tegner
Sekreterare: David Lindvall

Ökad samhällsgemenskap genom kultur, idrott och fritid >> tisdagen den 3 oktober kl 19:00-20:30.
Mattias Vepsä, Lasse Johansson, Emma Fastesson Lindgren
Sekreterare: Jenny Åkervall

Vi ska arbeta oss rikare >> 4 oktober kl. 18:30
- ökad produktivitet och höjt välstånd genom en ny arbetslinje
Björn Wiechel, Elsa Alm, Sara Kukka Salam
Sekreterare: Emma Cederstrand

Klimatomställningen ska fungera för vanligt folk i hela landet >> 23 oktober, 19:00-20:30
Anna-Caren Sätherberg, Jytte Guteland, Peder Björk
Sekreterare: Ulrika Lorentzi