NYHET

Islandsmodellen kan införas i hela VGR

Bättre samverkan mellan Västra Götalandsregionen och myndigheter för att stoppa mäns våld mot kvinnor och barn kan bli verklighet när Islandsmodellen införs. Idag skickas ärendet vidare från regionstyrelsen till regionfullmäktige.

Islandsmodellen är en metod för samverkan mellan olika myndigheter, inklusive hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialjour, polis och åklagare, med syftet att effektivt hantera våldshändelser som involverar barn. Islandsmodellen är internationellt beforskad och utvärderad, med goda resultat.

Förslaget att nu införa Islandsmodellen i hela Västra Götalandsregionen kommer från Janette Olsson (S), Jim Aleberg (S) och Louise Åsenfors (S)

Det här är en livsviktig insats för den som är våldsutsatt och för de barn som växer upp i en hemmiljö där våld förekommer, säger Janette Olsson (S), ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nu ser vi till att regionen tar sitt ansvar med uppföljningen med det operativa arbetet som är avgörande för att kedjan ska fungera. Barn och kvinnor ska känna sig trygga i vår region, säger Jim Aleberg (S), i RödGrön Ledning.

Motionen väntas klubbas igenom på regionfullmäktige senare i vår.