NYHET

Fem viktigaste om S budgetalternativ

Välfärd och fördelningspolitik är de viktigaste frågorna i Socialdemokraternas förslag till statsbudget för 2023! Ett förslag som i Riksdagen kommer att ställas mot den SD-budget som M-KD-L-regeringen lagt fram. Eftersom regeringspartierna har majoritet i Riksdagen tillsammans med SD kommer S-budgeten tyvärr inte att gå igenom.

1. Alla påverkas av hög inflation och höga energipriser. Det gäller även kommunerna och regionerna. Därför vill Socialdemokraterna höja de generella statsbidragen till kommunerna med 12 miljarder kronor. Dubbelt så mycket som regeringen och SD. Tyvärr kommer den låga uppräkningen av statsbidragen som regeringen föreslår leda till nedskärningar i många kommuner och regioner, något som drabbar välfärdsverksamheterna och då främst skolan och vården.

2. Stora skattesänkningar till dem med de högsta inkomsterna är något som S vill stoppa. Det är inte rimligt att dem som tjänar 46 200 kr i månaden eller mer får en stor skattesänkning. Totalt lägger SD och regeringen mer än dubbelt så mycket pengar på den skattesänkningen som på höjningen av statsbidragen till kommunerna. 12,9 miljarder kr på skattesänkning till höginkomsttagare jämfört med 6 miljarder till välfärden.

3. Bränslepriserna är höga och för den som måste pendla med bil till jobbet är det tufft. Därför vill S införa en särskild pumprabatt som främst går till låginkomsttagare och dem som bor i landsbygden. S vill att den som bor på landsbygden ska få 2 kronor per liter de första 2 000 milen.

4. Sverige ska vara ledande i klimatomställningen, det är så vi kan skapa nya jobb och en hållbar framtid. Fler ska kunna åka kollektivt, därför vill S börja införa gratis kollektivtrafik för ungdomar och studenter på sommaren. Fler industrier borde ställa om till en elektrifierad fordonsflotta och arbetsmaskiner. Den behövs mer och ny hållbar energiproduktion i Sverige. S vill renovera ROT-avdraget så att energieffektivisering får högre avdrag än idag.

5. Trygghetssystemen måste fungera. Det är bra att SD och regeringen förlänger den tillfälliga höjningen av A-kassan som den S-ledda regeringen gjorde under pandemin. Men det är dags att ta steget fullt ut, S vill permanenta höjningen.

Göteborgsområdets socialdemokratiska riksdagsledamöter
Kenneth G Forslund
Aylin Fazelian
Joakim Järrebring

Riksdagen