Gå till innehåll

Valkommittén

Valkommittén föreslår kandidater till valsedlar och personer till politiska förtroendeuppdrag inom kommun och region.

Valda ledamöter till och med 2024
Kerstin Billmark, ordförande i valkommittén och sammankallande i beredningsutskottet
Annelie Schagerström
Boris Ståhl
Emma Gustavsson
Lena Malm
Ulf Johansson

Valda ledamöter till och med 2023
Henrik Nilsson, vice ordförande i valkommittén
Christer Gustafsson
Diako Sheikh Aghaei
Jane Åberg
Oskar Andersson
Utsedda ledamöter t o m 2022
Mattias Jonsson, från partidistriktets styrelse
Kristofer Bergman, från facklig-politiska utskottet
Jonas Attenius från kommunstyrelsegruppen
Jan Ripa från regionfullmäktigegruppen

Ansvariga ombudsmän
Claes Wennberg, sekreterare och tf förste ombudsman
Eva Olofsson, bisittare och ansvarig för förtroendevalda