Gå till innehåll

Valanalysgruppen

Partidistriktet har tillsatt en valanalysgrupp med uppdrag att göra relevanta inspel inför såväl mellanvalsperioden såsom kommande valrörelser.

Valanalysgruppen består av:
Beatrice Ekelund (sammankallande)
Dario Espiga
Robert Hammarstrand
Parisa Rezaeivar
Axel Andersson
Hanna Andersson (sekreterare)

Vill du komma i kontakt med valanalysgruppen? Kontakta Beatrice Ekelund (sammankallande) på beatrice.ekelund@handels.se