Gå till innehåll

Nominera till partidistriktets årsmöte!

Nu är det dags att nominera partikamrater till val som ska ske på representantskapets årsmöte 1 april. Då ska väljas styrelse för partidistriktet, facklig-politisk ledare, revisorer, ombud till det västsvenska representantskapet, valkommitté och valberedning.

Sista dag att nominera är tisdag 28 februari 2023.

Det är viktigt att ta hänsyn till faktorer flera faktorer såsom kön, ålder, etnicitet geografi, kompetens och erfarenhet samt tidsåtgång för uppdraget och förankring i den lokala partiverksamheten. Nominera gärna både en kvinna och en man. Observera att den som blir nominerad måste vara tillfrågad innan nominering görs.

OBS! Endast en person kan nomineras per inskickad anmälan. Om ni önskar nominera flera personer vänligen använd nytt formulär varje gång (backa ej tillbaka utan ta fram länken på nytt för nästa nominering).

Nomineringar görs här: https://response.questback.com/socialdemokraterna/nomineringpd2023 Länk till annan webbplats.

Här ser du vilka som sitter i valberedningen: https://goteborg.socialdemokraterna.se/goteborg/vart-parti/utskott-och-arbetsgrupper/valberedning Länk till annan webbplats.

Har du frågor? Kontakta valberedningens sammankallande Gunilla Carlsson på gunilla.c.carlsson@riksdagen.se eller 070-218 91 13.

Aktuella valärenden

Partidistriktets styrelse på val två år
Mattias Jonsson
My Alnebratt
Johan Büser
Tanja Josic
Jack Rolka
Kerstin Brunnström
Lena Landén Olsson (Lena lämnar styrelsen, fyllnadsval ett år)
Ledamöter som har 1 år kvar på mandatet
Amalia Rud Pedersen, Hans Aronsson, Claudia Pedrini, Dzenan Cisija, Jonas Attenius

Tre revisorer på ett år till partidistriktets styrelse
Torbjörn Rigemar (sammankallande)
Britt-Marie Törngren
Joakim Hagberg

Tre revisors suppleanter på ett år till partidistriktets styrelse
Sara Teclezion
Kamil Sha-Mohammed
Vivi-Ann Nilsson

Ordförande facklig-politiska utskottet samt ledmot i distriktsstyrelsen på ett år
Kristofer Bergman

Sex ombud på ett år till västsvenska representantskapet
My Alnebratt
Per Tenggren
Malin Sjunneborn
Andreas Hector
Cecilia Dalman Eek
Dzenan Cisija (ställer inte upp på omval)

Tre suppleanter på ett år till västsvenska representantskapet
Soraya Zarza Lundberg
Axel Andersson
Ingrid Andreae

Valkommittén valda ledamöter till och med 2023
Henrik Nilsson, vice ordförande i valkommittén
Christer Gustafsson
Diako Sheikh Aghaei
Jane Åberg (ställer inte upp på omval)
Oskar Andersson
Utsedda ledamöter t o m 2022
Mattias Jonsson, från partidistriktets styrelse
Kristofer Bergman, från facklig-politiska utskottet
Jonas Attenius från kommunstyrelsegruppen
Jan Ripa från regionfullmäktigegruppen
Valda ledamöter till och med 2024
Kerstin Billmark, ordförande i valkommittén och sammankallande i beredningsutskottet
Annelie Schagerström, Boris Ståhl, Emma Gustavsson, Lena Malm, Ulf Johansson

Partidistriktets valberedning
Gunilla Carlsson (sammankallande)
Björn Ivarsson
Siw Wittgren Ahl
Jim Tellefsdal
Saida Hussein Moge
---------------------------------------
Aslan Akbas (lämnat sitt uppdrag pga att han sitter i valkommittén)
Anna Skarsjö