Gå till innehåll

Miljö- och klimatutskottet

Utskottets uppgifter är att:

  • Stödja partiets distrikts-, förenings-, och kretsstyrelseledamöter med information, förslag och kunskap inom området
  • Höja intresset och kunskapsnivån inom partiet vad gäller dessa frågor genom studier och diskussioner
  • Följa upp hur målen i Göteborgs Stads och Västra Götalandsregionens miljö- och klimatprogram uppfylls
  • Arbeta utåtriktat med dialog och information om partiets politik.

Ordförande:
Karin Greenberg Gelotte

Ledamöter:
Carl Gunnar Haglund
Emma Öhrwall
Gonzalo Cifuentes Valdés
Hanan Baalbaki
Jens Henrik Madsen
Moa Tennberg
Nina Kiani
Pär Johansson
Lars Andersson (adjungerad av utskottet)

Ansvarig ombudsman
Anton Åvall: anton.avall@socialdemokraterna.se

Uppdaterad 2024-01-22