Internationella utskottet

Utskottets uppgifter är att:

  • Initiera och driva internationella projekt å Socialdemokraterna i Göteborg vägnar vilket sker i samarbete med Olof Palmes Internationella Center
  • Ansvara för att stödja och hjälpa Göteborgs partidistrikt vid internationella besök och ta hand om gäster.
  • Initiera aktiviteter vid internationella händelser
  • Kartlägga intresset för olika internationella frågor, både globala och lokala, för att på så sätt hitta vägar för medlemmar att få utrymme för sitt engagemang inom partiet
  • Regelbundet kalla till möten gällande diverse internationella frågor

Ordförande
Johan Büser

Ledamöter
Diako Sheikh
Dijana Koturanovic
Göte Karlsson
Vincent Siekkinen Franzen
Soraya Zarza Lundberg
Willy Kiela
Dragana Todorovic
Conradin Weindl
Marijana Vuk
Hamdi Gaani Aliyare

Ansvariga ombudsmän
Tamara Nesic: tamara.nesic@socialdemokraterna.se
Adam Jallow: adam.jallow@socialdemokraterna.se

Uppdaterad 2024-04-23