Gå till innehåll

Integrations- och segregationsutskottet

Utskottets uppgifter är:

  • Öka kunskapen om integration och segregation i Göteborgs partidistrikt
  • Stötta partikamrater med stor kunskap på området
  • Stimulera fler väljare att engagera sig politiskt.
  • Stödja partidistriktet att ta fram material på olika språk för att bättre kunna nå olika grupper, samt komma ut i andra media än våra traditionella kanaler.
  • Arbeta på nya sätt för att nå flera etniska minoriteter.
  • Brobyggare till ideella föreningar i staden

Ordförande:
Lisa Linde

Ledamöter:
Anna Johansson
Claudia Nistor-Pedrini
Cristian Delgado
Dzenan Cisija
Julius Ramberg
Micael Bomark
Mariya Voyvodova
Petr Chadraba
Radmila Stefanovic
Saida Hussein Moge

Ansvarig ombudsman
Arvid Hedeborg: arvid.hedeborg@socialdemokraterna.se

Uppdaterad 2023-10-25