Gå till innehåll

Integrations- och segregationsutskottet

Utskottets uppgifter är:

  • Öka kunskapen om integration och segregation i Göteborgs partidistrikt
  • Stötta partikamrater med stor kunskap på området
  • Stimulera fler väljare att engagera sig politiskt.
  • Stödja partidistriktet att ta fram material på olika språk för att bättre kunna nå olika grupper, samt komma ut i andra media än våra traditionella kanaler.
  • Arbeta på nya sätt för att nå flera etniska minoriteter.
  • Brobyggare till ideella föreningar i staden

Ordförande:
Dzenan Cisija

Ledamöter:
Anna Johansson
Elisabet Linde
Hanan Baalbaki
Hewa Cardoi
Mariya Voyvodova
Micael Bomark
Petr Chadraba
Roshan Yigit
Saida Hussein
Soraya Zarza Lundberg