Facklig-politiska utskottet

Utskottets uppgifter är att:

  • Stärka och utveckla de fackliga S-föreningarna.
  • Lyfta de facklig-politiska frågorna på alla nivåer.
  • Ta fram medlemsvärvningsmål och medlemsvärvningsaktiviteter.
  • Stöttning av arbetsplatsaktiviteter genom framtagande av broschyrer, flygblad, frukostpåsar med material etc.
  • Ta aktiv del i valrörelser utifrån de valplaner som tas fram

Ordförande
Kristofer Bergman, IF Metall

Ordinarie ledamöter
Camilla Widman, Seko sdf
Jack Rolka Byggnads sdf
Jimmy Sand, Tjänstemännens sdf
Madlén Gunnarsson, Fastighetsarbetarnas Sdf
Gustav Öberg, Hotell och restuarang sdf
Sladjana Gustavsson, Kommunal sdf
Ulla-Britt Thor, Handels sdf

Ersättare
Claes Söderling, Seko sdf
Gustaf Engbusk, Volvo sdf
Alma Obradovic, Hotell och restaurangs sdf
Jonas Eriksson, Elektrikernas sdf
Lena Dahlqvist, Kommunal sdf
Lars Sjöberg, Transportarbetarnas sdf
Sofia Rodin, IF Metall Fria sdf

Adjungerade
Gunilla Carlsson, riksdagsledamot
Felix Oderth, ombudsman SSU-distriktet
Leif Andersson, LO-distriktet i Västsverige
Maria Thörnqvist, ABF Göteborg
Mattias Jonsson, riksdagsledamot Eva Olofsson/Adam Jallow, partidistriktet

Material

Facklig-politiskt EU-valsflygblad. Pdf, 1.4 MB.

Sida uppdaterad 2024-04-24