Gå till innehåll

Trycka tillbaka våldet

Välfärd

I vårt Göteborg ska vi inte ha några utsatta förorter med ungdomar som inte klarar skolan, föräldrar som inte lärt sig svenska och kvinnor som aldrig jobbat. Föräldrar ska veta att samhället kommer att gripa in om deras barn riskerar att dras in i kriminalitet.

Vi behöver fortsätta skärpa straffen och anställa fler poliser för att knäcka gängen. Men det är bara halva svaret. Ska vi få bort våldet måste vi satsa på socialtjänsten, se till att fler barn fixar skolan, bygga bort segregationen och mobilisera samhället mot hedersförtryck och kriminella klaner. Genom tidiga insatser och bra skolor bryter vi nyrekryteringen till gängen. Socialdemokraterna är partiet för dig som vill se både hårdare tag mot gängen och stora satsningar på skola och socialtjänst.

Vi har hela svaret.

Vi vill:

  • Öka antalet poliser, ordningsvakter och kameror
  • Ta krafttag mot otrygghetsskapande ”häng” på gator och torg
  • Socialtjänsten ska ha personal utplacerad på skolor som har behov av det
  • Införa särskilda gängenheter i socialtjänsten
  • Öka stödet till trygghetsskapande föreningsvandringar och nattvandringar
  • Anvisa nyanlända till Göteborgs välbärgade stadsdelar
  • Spetsutbildning för skolpersonal i att upptäcka hedersförtryck