Gå till innehåll

Bryta segregationen

Rädda hyresrätterna - stoppa ombildningarna

Jonas Attenius

Göteborg är en fantastisk stad men också tudelad. Segregationen är allt för stor och växande. Den drar isär staden och vår gemenskap, undergräver tilliten mellan människor och urholkar framtidstron. Göteborg ska inte ha bostadsområden med ungdomar som inte klarar skolan, föräldrar som inte har lärt sig svenska, där familjer lever trångbott och där många kvinnor aldrig jobbat. Föräldrar ska veta att samhället kommer att gripa in om deras barn riskerar att dras in i kriminalitet. Men alla ser att mer än så måste göras. Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen i Göteborg.

En rättvis och reglerad invandring för bättre integration

Det finns inga snabba eller enkla lösningar för att bryta segregationen. Men det finns saker vi kan göra här och nu. Vissa områden i Göteborg har tagit ett stort ansvar att ta emot nyanlända till Sverige. Dessa områden behöver nu andrum så att socialtjänsten kan få tillräckliga resurser att arbeta förebyggande, se till att barnen klarar skolan och de som kan arbeta få stöd att hamna i arbete. Det är dags att Göteborgs välbärgade områden också tar sitt ansvar för att fler snabbare ska integreras.

Vi vill därför:

  • Undanta hela Göteborg från EBO-lagen
  • Inga nyanlända ska anvisas till socioekonomiskt utsatta förorter

Vi ska rädda hyresrätterna för att inte spä på segregationen

Moderaternas nedskärningspolitik i välfärden och i socialtjänsten leder till att segregationen förstärks och dess negativa effekter på människor blir värre. Vi socialdemokrater säger alltid nej till högerns nedskärningspolitik. Vi säger också nej till Moderaternas iver att ombilda stadens hyresrätter. Vi är stolta över Göteborg, där undersköterskan, ingenjören och konstnärsparet fortfarande bor vägg i vägg och där deras barn leker tillsammans. Det kan låta självklart men det är det inte. Högerstyret i Göteborg vill sälja ut tusentals hyresrätter över hela Göteborg, precis som i högerns Stockholm där folk med vanliga inkomster knappt har råd att bo kvar. Vi vill istället stoppa ombildningarna och rädda hyresrätterna!

Vi vill därför:

  • Stoppa utförsäljningar av kommunala hyresrätter
  • Bygga fler hyresrätter med rimliga hyror

Vi ska bygga bort segregationen

Det kommer ta tid att bryta segregationen men vi socialdemokrater kommer inte ge upp eller vara passiva. Vi vill göra allt vi kan för att segregationen inte ska gå i arv. På lång sikt vill vi bygga bort segregationen. Vi ska bygga blandat och vackert över hela staden. Där det finns många hyresrätter ska bostadsrätter och villor byggas. Där arkitekturen är för undermålig ska vi bygga nytt och vackert, gärna i klassisk stil. Där bostadsområden känns otrygga ska vi rusta upp och planera för ökad trygghetskänsla. Områden som känns långt bort ska byggas ihop med staden. Så bygger vi bort segregationen.

Vi vill därför:

  • Bygga ihop staden med stråk, blandade boendeformer samt rusta upp otrygga torg och bostadsområden